BLUE ANALYSIS

Ecoblue

  • Blue Analysis

Blue Analysis Test Çantası Nedir?

Blue Analysis test çantası; Euro 4, 5 ve 6 normuna sahip dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarında, tır, otobüs, kamyonlarda ve yeni nesil binek otomobillerde egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla kullanılan Adblue kimyasalının kalite ön testlerinin yapılmasını sağlayan test çantasıdır.

Blue Analysis Kullanım Alanları Nelerdir?

AdBlue, dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu azaltmakta kullanılan, otomotiv sınıfı üre ve deiyonize sudan oluşan %32,5 luk üre çözeltisidir.

Özellikle ülkemizde, pek çok üretici, adblue ürününü daha ucuza mal etmek amacıyla TARIM AMAÇLI KAPLAMALI ÜRE ve şebeke suyu ile uygunsuz ADBLUE üretimi yapmaktadır. Tarım amaçlı ürelerin muhteva ettiği ALDEHİT ve BİÜRE nedeniyle araçların enjektörleri tıkanarak sistem tamamen kullanılamaz hale gelmektedir. Ayrıca şebeke suyundan gelen metaller, SCR sistemi üzerinde birikim yaparak, SCR sisteminin iptaline varacak hasarlar meydana getirmektedir.

Araçlarda, adblue kalitesine yönelik ölçüm yapabilen tek bir sensör bulunmaktadır ve bu sensör,yalnızca ürünün içinde çözünmüş olan % üre miktarını ölçebilmekte,adblue ürününün kalitesi hakkında hiçbir fikir vermemektedir. Araç kullanıcıları,üreticileri ya da servisleri,adblue ürününün kalitesine yönelik herhangibir test yapamadıklarından,kalitesiz adblue kullanımının yarattığı zararları ancak uzun vadede aracın tüm SCR sistemi,adblue filtresi,enjektörü,pompası arızalandığında farkedebilmektedirler.

Ecoblue Kimya tarafından satışı yapılan Blue Analysis test çantasını kullanarak, araçlarınızda kullanılacak adbluenun kalitesini kendi bünyenizde önceden test edebilir ve uygunsuz adblue kullanımını,araçlarınızda herhangi bir hasar oluşmadan engelleyebilirsiniz. Çanta içinde bulunan test ekipmanları sayesinde Adblue ürününe yabancı bir materyalin karışıp karışmadığını(fuel oil,benzin,mazot,yağ,wax vb),dansite,%üre,kırılma indisi ve ürünün tarım üresi ile üretilip üretilmediğini aldehit testi yaparak,servislerinizde kendiniz de kolaylıkla tespit edebilirsiniz.Test çantası içindeki ekipmanların tamamı kalibrasyonlu olup ISO 22241-2 standardına uygun cihazlardır.Çanta içinde bulunan tablet bilgisayarda yer alan, ilgili testlerin nasıl yapılacağı ve forma nasıl kaydedileceği videolu ve açıklamalı olarak anlatılmıştır.
Ecoblue Kimya
BLUE ANALYSIS İLE YAPILAN TESTLER

Berraklık Testi
Oil Test Paper (Adblue'da Yağ Testi)
% Üre Ölçümü
Kırılma İndisi Ölçümü
Dansite (Yoğunluk) Ölçümü
Aldehit Miktarı Testi

Ecoblue Kimya
BERRAKLIK TESTİ

Adblue test edilmeden önce mutlaka numunenin berrak olup olmadığı , içerisine yağ ,mazot vb. yakıt türevleri ile toz, partikül, safsızlık vb. kirleticilerin karışıp karışmadığı gözle görsel olarak kontrol edilmelidir.

Ecoblue Kimya
OIL TEST PAPER(Adblue'da Yağ Testi)

AdBlue , araçlarda yakıt tankının yanındaki ‘Adblue Depo Tankı’nda , yakıttan tamamen ayrı bir bölümde depolanmaktadır. Adblue numunesine karışabilecek yağ, yakıt(fuel-oil,benzin,motorin,wax vb.) SCR sistemini kalıcı olarak hasara uğratır ve yüksek onarım maliyetlerine neden olur.

Ecoblue Kimya
% ÜRE ÖLÇÜMÜ

Adblue ürününün %üre değeri ISO 22241-2 standardına göre %31,8 ile %33,2 aralığında olmalıdır. Üre yüzdesinin düşük olması araç emisyonunun artmasına ve aracın ‘Kalitesiz Adblue’ uyarısı vermesine neden olur.

Ecoblue Kimya
KIRILMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ

Adblue ürününün kırılma indisi değeri ISO 22241-2 standardına göre 1,3814 ile 1,3843 aralığında olmalıdır. Adblue da Kırılma indisi değerleri % üre konsantrasyonu ile paralel olarak artar.

Ecoblue Kimya
DANSİTE (YOĞUNLUK) ÖLÇÜMÜ

Adblue ürününün 20°C deki yoğunluk değeri ISO 22241-2 standardına göre 1,087 ile 1,093 aralığında olmalıdır.

Ecoblue Kimya
ALDEHİT MİKTARI TESTİ

Adblue® ürününün aldehit değeri, ISO 22241-2 standardına göre 0 – 5 mg/kg aralığında olmalıdır. Adblue® ürününün üretiminde otomotiv sınıfı üre kullanılmak zorundadır.